1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R30
 4. Kế toán muốn theo dõi danh sách hồ sơ giao dịch DVC

Kế toán muốn theo dõi danh sách hồ sơ giao dịch DVC

1. Mục đích

Giúp kế toán theo dõi danh sách hồ sơ giao dịch với DVC KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, phần mềm cho phép kế toán viên/kế toán trưởng theo dõi được danh sách hồ sơ đã lập để giao dịch với KBNN và trạng thái phê duyệt của hồ sơ.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Chi trả lương\Kho bạc điện tử, màn hình Hồ sơ giao dịch hiển thị danh sách các hồ sơ đã lập.

Thông tin hồ sơ bao gồm:

 • Mã hồ sơ
 • Tiêu đề hồ sơ
 • Nơi giao dịch
 • Ngày tạo hồ sơ
 • Số chứng từ
 • Trạng thái giao dịch
 • Trạng thái hồ sơ với KBNN
 • Lý do từ chối
 • Số tiền

2. Tại màn hình danh sách hồ sơ, anh/chị có thể xem chứng từ chi tiết, sửa, xóa hồ sơ.

Lưu ý: Chỉ có thể sửa, xóa hồ sơ khi chưa gửi duyệt hoặc cấp trên từ chối duyệt.

– Để xem chứng từ, nhấn chọn hồ sơ cần xem, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn Xem chứng từ.

=> Phần mềm hiển thị hồ sơ chi tiết. Nhấn Sửa để chỉnh sửa hồ sơ, sau đó nhấn Lưu.

– Để xóa hồ sơ, nhấn chọn hồ sơ cần xóa, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn Xóa.

Nếu hồ sơ ở trạng thái chưa gửi duyệt hoặc từ chối duyệt, phần mềm hiển thị thông báo xác nhận, nhấn để xóa hồ sơ.

Nếu hồ sơ ở trạng thái chờ phê duyệt hoặc đã phê duyệt, anh/chị không thể xóa hồ sơ.

Cập nhật 23/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan