1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R28
 4. Kế toán mong muốn danh mục phụ cấp có sẵn có đầy đủ các loại phụ cấp để dễ dàng sử dụng

Kế toán mong muốn danh mục phụ cấp có sẵn có đầy đủ các loại phụ cấp để dễ dàng sử dụng

1. Mục đích

Phần mềm bổ sung đầy đủ các loại phụ cấp trong danh mục có sẵn để kế toán dễ dàng sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R28, phần mềm bổ sung các loại phụ cấp trong danh mục phụ cấp có sẵn; cập nhật một số loại phụ cấp được mặc định sử dụng.

Cụ thể như sau:

1. Tại danh mục Phụ cấp, ở mục Chọn danh mục có sẵn, phần mềm bổ sung thêm các loại phụ cấp trong danh mục mang đi:

 • Phụ cấp ban kinh tế, ban pháp chế HĐND
 • Phụ cấp trách nhiệm quân sự
 • Phụ cấp đặc thù quân sự
 • Phụ cấp trách nhiệm công an
 • Phụ cấp đặc thù công an
 • Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Để sử dụng thêm loại phụ cấp, anh/chị tích chọn tên phụ cấp (có thể chọn một hoặc nhiều phụ cấp), nhấn Đồng ý.

2. Tại danh mục Phụ cấp đặc biệt ngành, ở mục Chọn danh mục có sẵn, phần mềm đã bổ sung tiền thưởng, các khoản tương ứng với các ngày lễ trong năm:

 • Chi Tết dương lịch
 • Chi ngày lễ 8/3
 • Chi ngày lễ 30/4 – 1/5
 • Chi ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương
 • Chi ngày lễ 2/9
 • Chi ngày 27/2
 • Chi ngày 20/11
 • Tiền thưởng

Để sử dụng thêm loại phụ cấp đặc biệt ngành, anh/chị tích chọn tên phụ cấp (có thể chọn một hoặc nhiều phụ cấp), nhấn Đồng ý.

3. Một số loại phụ cấp đặc biệt ngành được mặc định sử dụng tại đơn vị đặc thù:

 • Phụ cấp làm đêm, làm thêm mặc định sử dụng tại đơn vị y tế
 • Chi ngày 27/2 mặc định sử dụng tại đơn vị y tế
 • Chi ngày 20/11 mặc định sử dụng tại đơn vị trường học

4. Đối với Phụ cấp ưu đãi nghề, loại phụ cấp này mặc định tích chọn được hưởng khi nghỉ thai sản.

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan