1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R28
  4. PGD huyện Thoại Sơn An Giang muốn tổng hợp lương cho lao động hợp đồng theo mẫu đặc thù để gửi lên PTC

PGD huyện Thoại Sơn An Giang muốn tổng hợp lương cho lao động hợp đồng theo mẫu đặc thù để gửi lên PTC

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo tổng hợp tiền lương cho lao động hợp đồng theo mẫu đặc thù để gửi lên PTC để cơ quan tài chính nắm được ngân sách lập dự toán kinh phí hàng năm.

2. Chi tiết thay đổi

Tương tự đối với CBNV thuộc biên chế, hàng quý, PGD huyện Thoại Sơn, An Giang gửi bảng tổng hợp lương của lao động hợp đồng lên PTC vào tháng đầu tiên của quý.

 Trước phiên bản R28, phần mềm đã đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu của PGD đối với mẫu báo cáo tổng hợp lương, tuy nhiên, các khoản trích nộp theo lương cơ quan đóng chỉ thể hiện tổng số tiền, không thể hiện chi tiết theo từng khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

– Kể từ phiên bản R28, phần mềm đã cập nhật mẫu báo cáo tổng hợp lương, các khoản trích nộp theo lương thể hiện chi tiết theo từng khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

Cụ thể như sau:

Anh/chị có thể in bảng tổng hợp lương tại màn hình Báo cáo hoặc màn hình Tổng hợp lương.

1. Ở màn hình Báo cáo, anh/chị kích đúp chuột tại Bảng tổng hợp lương hợp đồng theo văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV.

Tại Tham số báo cáo, anh/chị khai báo các thông tin:

  • Tháng
  • Năm
  • Đơn vị tính
  • Tên đơn vị cần in bảng lương (Phần mềm hiển thị tất cả các đơn vị con trực thuộc)

Nhấn Đồng ý.

Phần mềm hiển thị báo cáo in mẫu, nhấn chọn biểu tượng máy in để thực hiện in bảng tính.

Bảng tính bao gồm các thông tin đáp ứng yêu cầu của PTC:

  • Số lao động có mặt
  • Mức lương, phụ cấp
  • Tiền lương, các khoản trích nộp theo lương thể hiện chi tiết theo từng khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

2. Ở màn hình Tổng hợp lương, anh/chị nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Bảng tổng hợp lương hợp đồng theo văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV.

Phần mềm chuyển đến giao diện bảng tổng hợp lương tương tự như trên, anh/chị nhấn chọn biểu tượng máy in để thực hiện in bảng tính.

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan