1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R28
  4. Kế toán muốn in được nhiều bảng lương trong cùng 1 tháng trên 1 mẫu bảng lương (Khác mẫu 09) để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc Nhà nước

Kế toán muốn in được nhiều bảng lương trong cùng 1 tháng trên 1 mẫu bảng lương (Khác mẫu 09) để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc Nhà nước

1. Mục đích

Giúp kế toán in nhiều bảng lương trong cùng 1 tháng trên 1 mẫu bảng lương (Khác mẫu 09).

2. Chi tiết thay đổi

 Trước phiên bản R28, khi gửi báo cáo lên Kho bạc Nhà nước, kế toán không thể chọn in nhiều bảng lương cùng lúc trên một mẫu bảng lương (khác mẫu 09), chưa đáp ứng được yêu cầu của chuyên viên Kho bạc Nhà nước về 01 bảng lương chung.

– Kể từ phiên bản R28, phần mềm cho phép in nhiều bảng lương trên cùng một biểu mẫu, giúp kế toán có thể thực hiện in bảng lương chung một cách nhanh chóng, dễ dàng, đáp ứng yêu cầu của Kho bạc Nhà nước.

*Lưu ý: Chức năng chỉ đáp ứng trên các mẫu bảng lương tùy chỉnh.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình Danh sách bảng tính lương, anh/chị chọn biểu tượng máy in, chọn mẫu bảng lương cần in.

Tại giao diện Tham số báo cáo, anh/chị khai báo thông tin Năm, Tháng/quý và Bảng lương; trong đó,  ở trường thông tin Bảng lương, phần mềm đã cập nhật chức năng cho phép tích chọn nhiều bảng lương cùng lúc.

Ở bước chọn Bảng lương, phần mềm sẽ tự động tích chọn bảng lương đang được chọn trên màn hình danh sách, anh/chị có thể bỏ tích chọn nếu không muốn in bảng lương đó.

Nhấn Đồng ý, phần mềm sẽ hiển thị bảng mẫu. Nhấn vào biểu tượng máy in để thực hiện in bảng tính, báo cáo sẽ lấy số liệu tổng của tất cả những bảng lương được chọn.

 

 

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan