1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R28
  4. Kế toán muốn theo dõi lịch sử gửi email bảng kê thu nhập cho CBNV

Kế toán muốn theo dõi lịch sử gửi email bảng kê thu nhập cho CBNV

1. Mục đích

Giúp kế toán theo dõi lịch sử gửi email bảng kê thu nhập cho CBNV

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R28, phần mềm chưa đáp ứng lưu lại thông tin lịch sử gửi email của đơn vị, kế toán khó kiểm soát tình trạng gửi email đến CBNV.

– Kể từ phiên bản R28, phần mềm bổ sung tính năng cho phép xem lại lịch sử gửi email: thời gian gửi, người nhận…

Cụ thể như sau:

Trên thanh Menu, nhấn vào biểu tượng như trong hình, chọn tính năng Lịch sử gửi email.

Phần mềm đã lưu lại lịch sử mỗi lần gửi email bao gồm các thông tin:

  • Thời gian gửi (ngày gửi, giờ gửi)
  • Tên người nhận
  • Địa chỉ email nhận
  • Bảng lương đã gửi
  • Tiêu đề email

*Lưu ý: Phần mềm chỉ lưu lại những email đã gửi thành công, đối với những email chưa gửi được do thiếu địa chỉ email, sai địa chỉ email… phần mềm sẽ không thể hiện trên màn hình Lịch sử gửi email.

Cập nhật 27/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan