1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R28
  4. Kế toán muốn in được bảng tính khấu trừ không thường xuyên trên phần mềm để dễ theo dõi

Kế toán muốn in được bảng tính khấu trừ không thường xuyên trên phần mềm để dễ theo dõi

1. Mục đích

Giúp kế toán in trực tiếp bảng tính khấu trừ không thường xuyên (KTX) trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R28, trong trường hợp bảng tính khấu trừ KTX được thanh toán riêng với bảng lương, phần mềm chưa cho phép in trực tiếp mà kế toán phải xuất khẩu ra excel mới in được, gây mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R28, kế toán có thể in trực tiếp bảng tính khấu trừ KTX trên phần mềm.

Cụ thể như sau:

Anh/chị có thể in bảng tính khấu trừ KTX ở cả màn hình danh sách bảng tính và màn hình bảng tính chi tiết.

1. Tại màn hình Danh sách bảng tính các khoản khấu trừ không thường xuyên, anh/chị chọn bảng tính cần in, nhấn vào biểu tượng máy in.

Tại giao diện Tham số báo cáo, điền các thông tin: Kỳ/Năm tính khấu trừ KTX, tên bảng khấu trừ không thường xuyên, sau đó nhấn Đồng ý.

Phần mềm cung cấp mẫu báo cáo như dưới đây. Chọn biểu tượng máy in để thực hiện in bảng tính.

2. Tại màn hình Bảng tính khấu trừ chi tiết, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở góc trên bên phải, chọn In.

Phần mềm chuyển đến giao diện mẫu báo cáo, chọn biểu tượng máy in để thực hiện in văn bản.

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan