1. Trang chủ
 2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
 3. Phê duyệt và tổng hợp bảng lương

Phê duyệt và tổng hợp bảng lương

Mục đích: Giúp PTC tổng hợp lương của các đơn vị cấp dưới theo mẫu biểu để gửi cho STC và UBND xem xét, kiểm tra số tiền chi lương của toàn huyện, dễ dàng kiểm soát số tiền chi cho lương hàng tháng của từng huyện và từng đối tượng đơn vị trong huyện, đồng thời đối chiếu số liệu với tabmit kho bạc.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Nhận bảng lương của đơn vị cấp dưới

 1. Sau khi cấp dưới gửi bảng lương, trên màn hình đơn vị cấp trên sẽ hiển thị thông báo Đề nghị phê duyệt bảng lương. Nhấn chữ vào đây để màn hình chuyển hướng sang trang tổng hợp bảng lương cho đơn vị.
 2. Ngoài ra, anh/chị cũng có thể nhấn vào biểu tượng chuông tại góc trên bên phải màn hình, chương trình sẽ hiển thị thông báo Đề nghị phê duyệt bảng lương.

II. Xét duyệt, thẩm định bảng lương

 1. Tại phân hệ Tính lương, vào menu Tính lương\Xét duyệt, thẩm định, phần mềm sẽ lấy lên danh sách các bảng lương từ đơn vị cấp dưới với các tình trạng: Chưa nộp bảng lương/Chưa xét duyệt/Đã gửi trả/Đã hoàn thành.
 2. Tại mục Chưa xét duyệt, phần mềm hiển thị những đơn vị cần xét duyệt bảng lương. Nhấn chọn vào đơn vị cần xét duyệt.
 3. Căn cứ vào xác nhận Hệ số lương cơ quan Nội vụ gửi xuống, các đơn vị cấp trên sẽ xét duyệt bảng lương, đồng thời xem xét xem cấp dưới lập bảng lương có đúng theo hướng dẫn không, sẽ xảy ra 2 trường hợp:

– Trường hợp 1: Phát hiện sai sót

 • Nhấn Gửi trả. Nhập Lý do gửi trả và Thời hạn nộp lại để đơn vị cấp dưới chỉnh sửa và nộp lại. 
 • Xác nhận Gửi trả.

– Trường hợp 2: Số liệu đã chính xác

 • Anh/chị kiểm tra tệp đính kèm bảng lương đã thực hiện ký số hay chưa
 • Nếu các số liệu đã chính xác hoặc đơn vị cấp dưới đã gửi lại bảng lương chỉnh sửa lại theo góp ý và đã đúng yêu cầu của đơn vị cấp trên, Chuyên viên có thể nhấn vào Hoàn thành, chọn Đã kiểm tra để chờ Thủ trưởng đơn vị vào phê duyệt. 
 • Thủ trưởng ký số trên tệp đính kèm đơn vị gửi.
 • Sau đó, thủ trưởng đơn vị cấp trên nhấn Hoàn thành. Anh/chị có thể đính kèm báo cáo trước khi Xác nhận hoàn thành.
 • Khi đó số liệu sẽ đồng thời được lấy lên bảng tổng hợp lương của toàn ngành, toàn địa phương.

Tổng hợp & gửi bảng lương lên cấp trên

Sau khi anh/chị phê duyệt bảng lương của đơn vị cấp dưới, hệ thống sẽ tổng hợp số liệu của đơn vị vào báo cáo tổng hợp lương chung tại Tổng hợp lương.

 1. Chọn hiển thị số liệu tổng hợp theo Cây đơn vị/Lĩnh vực/Ngân sách. (Chọn Lĩnh vực/Nguồn ngân sách cần tổng hợp)
 2. Để in bảng lương toàn ngành, nhấn vào biểu tượng máy in. Chọn loại báo cáo cần in và tham số tương ứng.
 3. Anh/chị cũng có thể Xuất khẩu bảng lương dưới dạng file Excel để kiểm tra, chỉnh sửa theo mẫu đơn vị.
 4. Để gửi báo cáo lên cấp trên, anh/chị nhấn Nộp cấp trên. Chọn đơn vị nhận báo cáo và đính kèm báo cáo nếu cần (Từ tệp có sẵn hoặc danh sách báo cáo đã ký số trên phần mềm). Xác nhận Gửi.
Cập nhật 02/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan