1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Phê duyệt và tổng hợp bảng lương

Phê duyệt và tổng hợp bảng lương

Giúp PTC tổng hợp lương của các đơn vị cấp dưới theo mẫu biểu để gửi cho STC và UBND xem xét, kiểm tra số tiền chi lương của toàn huyện, dễ dàng kiểm soát số tiền chi cho lương hàng tháng của từng huyện và từng đối tượng đơn vị trong huyện, đồng thời đối chiếu số liệu với tabmit kho bạc.

Nhận bảng lương của đơn vị cấp dưới

1. Sau khi cấp dưới gửi bảng lương, trên màn hình đơn vị cấp trên sẽ hiển thị thông báo Đề nghị phê duyệt bảng lương.

2. Nhấn chữ vào đây để màn hình chuyển hướng sang trang tổng hợp bảng lương cho đơn vị.

3. Ngoài ra, anh/chị cũng có thể nhấn vào biểu tượng chuông tại góc trên bên phải màn hình, chương trình sẽ hiển thị thông báo Đề nghị phê duyệt bảng lương.

Xét duyệt, thẩm định bảng lương

1. Tại phân hệ Tính lương, vào menu Tính lương\Xét duyệt, thẩm định, phần mềm sẽ lấy lên danh sách các bảng lương từ đơn vị cấp dưới với các tình trạng: Chưa nộp bảng lương/Chưa xét duyệt/Đã gửi trả/Đã hoàn thành.

2. Tại tab Chưa xét duyệt, phần mềm hiển thị những đơn vị cần xét duyệt bảng lương. Kích đúp chuột vào đơn vị cần xét duyệt.

3. Căn cứ vào xác nhận Hệ số lương cơ quan nội vụ gửi xuống, các đơn vị cấp trên sẽ xét duyệt bảng lương, đồng thời xem xét xem cấp dưới lập bảng lương có đúng theo hướng dẫn không, sẽ xảy ra 2 trường hợp:

– Trường hợp 1: Phát hiện sai sót

  • Nhấn Gửi trả và điền lý do gửi trả để đơn vị cấp dưới điền lại cho đúng

– Trường hợp 2: Số liệu đã chính xác

  • Nếu các số liệu đã chính xác hoặc đơn vị cấp dưới đã gửi lại bảng lương chỉnh sửa lại theo góp ý và đã đúng yêu cầu của đơn vị cấp trên, đơn vị cấp trên nhấn Hoàn thành.

  • Nhấn tiếp Hoàn thành tại danh sách lương. Khi đó số liệu sẽ đồng thời được lấy lên bảng tổng hợp lương của toàn ngành, toàn địa phương.

Tổng hợp & gửi bảng lương lên cấp trên

Sau khi anh/chị phê duyệt bảng lương của đơn vị cấp dưới, hệ thống sẽ tổng hợp số liệu của đơn vị vào báo cáo tổng hợp lương chung ở manuTổng hợp lương.

1. Anh/chị có thể chọn xem theo Cây đơn vị hoặc xem theo Lĩnh vực.

2. Nếu đơn vị chọn xem theo Cây đơn vị:

3. Nếu đơn vị chọn xem theo Lĩnh vực, anh/chị có thể chọn xem tổng hợp dự toán lương theo lĩnh vực cụ thể nào.

 

4. Để in bảng lương toàn ngành, nhấn In.

5. Để gửi báo cáo lên cấp trên, anh/chị nhấn Nộp cấp trên

6. Có thể xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán lương dưới dạng file excel.

 

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận