1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Sử dụng mẫu truy lĩnh tùy chỉnh cho nhiều bảng truy lĩnh khác nhau

Sử dụng mẫu truy lĩnh tùy chỉnh cho nhiều bảng truy lĩnh khác nhau

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể sử dụng mẫu truy lĩnh tùy chỉnh cho nhiều bảng truy lĩnh khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng, kế toán thực hiện tính lương và phụ cấp cho CBNV. Trong trường hợp có những CBNV cần truy lĩnh lương và phụ cấp, kế toán sẽ lập bảng truy lĩnh. Tại nhiều đơn vị, kế toán tách truy lĩnh của các khoản thành từng khoản khác nhau (Ví dụ: Bảng truy lĩnh do nâng lương, bảng truy lĩnh do nâng PCTNN…) và sử dụng chung 1 mẫu báo cáo tùy chỉnh cho tất cả các bàng truy lĩnh này.

– Trước phiên bản R35, phần mềm cho phép tùy chỉnh báo cáo của từng khoản truy lĩnh tuy nhiên mẫu tùy chỉnh đó chỉ sử dụng được tại khoản truy lĩnh mà kế toán tiến hành chỉnh sửa và không thể sử dụng để xuất ra cho những khoản truy lĩnh khác.

– Kể từ phiên bản R35, phần mềm cải tiến tính năng sửa mẫu bảng lương truy lĩnh, cho phép thiết lập mẫu có thể in được ở các loại truy lĩnh khác nhau.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn Sửa mẫu truy lĩnh lương tại cột menu.

2. Phần mềm cho phép thiết lập các mẫu bảng truy lĩnh có thể in được ở các loại truy lĩnh khác nhau.

Ví dụ: Kế toán chỉnh sửa bảng truy lĩnh tất cả các khoản và lưu thành 1 mẫu mới. Khi in báo cáo, mẫu mới có thể in được ở các bảng truy lĩnh khác.

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan