1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Tùy chỉnh bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Tùy chỉnh bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

1. Mục đích

Kế toán có thể Tùy chỉnh bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phù hợp với đặc thù đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Đối với phụ cấp làm thêm, làm đêm, các loại hình đơn vị khác nhau có thể áp dụng khác nhau và có căn cứ tính đơn giá làm thêm, làm đêm khác nhau.

Ví dụ: Đơn vị y tế có áp dụng tính làm thêm vào buổi đêm; đơn vị khối trường thường chỉ có làm thêm vào buổi ngày và không cần hiển thị các mức làm thêm buổi đêm lên báo cáo.

Kể từ phiên bản R35, phần mềm cho phép tùy chỉnh bảng thanh toán phụ cấp làm thêm, làm đêm để kế toán có thể thiết lập linh động phù hợp với đặc thù đơn vị.

Cụ thể như sau:

 

1. Khi sửa khoản phụ cấp làm thê, làm đêm, phần mềm cho phép chọn các khoản làm thêm áp dụng tại đơn vị và có thể chỉnh sửa mức hưởng.

Vào menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, nhấn đúp chuột tại Phụ cấp làm thêm, làm đêm. Tại mục Mức hưởng, tích chọn các khoản phụ cấp áp dụng tại đơn vị, các mục không được tích chọn sẽ không hiển thị trên bảng tính phụ cấp làm thêm, làm đêm; bảng lương…

Nhấn chuột vào giá trị tại cột Mức hưởng để thay đổi mức hưởng phụ cấp tại đơn vị. Nhấn Lưu.

Sau khi lưu, khi lập bảng phụ cấp làm thêm, làm đêm, bảng tính chỉ hiển thị các mức phụ cấp đã tích chọn và mức hưởng đã thiết lập.

2. Trên bảng phụ cấp làm thêm, làm đêm, anh/chị có thể chọn hiển thị rút gọn các khoản lương, phụ cấp làm căn cứ tính đơn giá giờ công bằng cách tích chọn Hiển thị rút gọn các khoản lương, phụ cấp làm căn cứ tính đơn giá; nhấn tùy chọn => Tích chọn các khoản làm căn cứ. Nhấn Đồng ý.

Phần mềm sẽ chỉ hiển thị các khoản được chọn, các khoản còn lại hiển thị vào cột HSPC khác.

Cập nhật 24/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan