1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Bổ sung tham số các báo cáo mẫu C2-02a/NS và C2-02b/NS của các đơn vị khối xã/phường

Bổ sung tham số các báo cáo mẫu C2-02a/NS và C2-02b/NS của các đơn vị khối xã/phường

1. Mục đích

Bổ sung tham số các báo cáo mẫu C2-02a/NS và C2-02b/NS của các đơn vị khối xã/phường, giúp kế toán theo dõi số liệu đầy đủ, chính xác, đáp ứng yêu cầu tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R30, phần mềm bổ sung các tham số khi in báo cáo mẫu C2-02a/NS và C2-02b/NS cho đơn vị khối xã/phường:

  • In chương 800
  • Không lặp lại MLNS (nếu trùng)
  • Để trống cột Mã ngành kinh tế và Mã nguồn (trường hợp tạm ứng)

Cụ thể như sau:

In mẫu C2-02a/NS

1. Tại hiển thị giao diện chi tiết chứng từ rút dự toán, nhấn vào In, chọn C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Tham số báo cáo đã bổ sung các thông tin:

  • In chương 800
  • Không lặp lại MLNS (nếu trùng)
  • Để trống cột Mã ngành kinh tế và Mã nguồn (trường hợp tạm ứng)

 

Anh/chị lựa chọn bằng cách tích chọn các tham số này.

In mẫu C2-02b/NS

1. Tại hiển thị giao diện chi tiết chứng từ rút dự toán, nhấn vào In, chọn C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Tham số báo cáo như sau:

Anh/chị khai báo thông tin theo nhu cầu của đơn vị.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan