1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Chuyên viên đơn vị chủ quản mong muốn có thể in được các báo cáo tổng hợp lương/DTL khi đơn vị đã gửi lên để có thể đối chiếu trước khi phê duyệt

Chuyên viên đơn vị chủ quản mong muốn có thể in được các báo cáo tổng hợp lương/DTL khi đơn vị đã gửi lên để có thể đối chiếu trước khi phê duyệt

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản mong muốn có thể in được các báo cáo tổng hợp lương/DTL khi đơn vị đã gửi lên để có thể đối chiếu trước khi phê duyệt.

2. Chi tiết thay đổi

Định kỳ các đơn vị sẽ gửi bảng lương/dự toán lương cho đơn vị chủ quản/tài chính kiểm tra, rà soát, phê duyệt. Tuy nhiên, chuyên viên đơn vị chủ quản/tài chính chỉ có thể rà soát qua phần mềm chứ chưa thể in ra theo mẫu biểu thường dùng, phải phê duyệt xong mới có thể in.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm cho phép đơn vị cấp trên khi chưa phê duyệt có thể in các biểu mẫu bảng lương/dự toán lương mà đơn vị cấp dưới đang sử dụng.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Xét duyệt bảng lương, trong danh sách bảng lương các đơn vị cấp dưới gửi lên, nhấn đúp chuột vào bảng lương cần in.

Tại màn hình bảng lương chi tiết, nhấn vào biểu tượng máy in => Phần mềm hiển thị các biểu mẫu bảng lương đang được sử dụng tại đơn vị được chọn.

2. Để in bảng dự toán lương của đơn vị cấp dưới, anh/chị thực hiện tương tự tại menu Dự toán lương\Xét duyệt, thẩm định.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan