1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán muốn dễ dàng tìm kiếm các báo cáo của chứng từ chi trả lương đã xuất xml để tiện theo dõi

Kế toán muốn dễ dàng tìm kiếm các báo cáo của chứng từ chi trả lương đã xuất xml để tiện theo dõi

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng tìm kiếm các báo cáo của chứng từ chi trả lương đã xuất xml để tiện theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R31, khi tải file XML các chứng từ giấy rút (bao gồm các mẫu: C2-02a, C2002b, C4-02a, C4-02c, bảng kê 07), phần mềm thiết lập file tải xuống ở dạng .zip và tự đặt tên theo quy tắc: Mã chứng từ – Số giấy rút.

Ví dụ: C202aRDT001120.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình chứng từ chi tiết, nhấn In, chọn mẫu báo cáo cần in.

Ví dụ: Chọn chứng từ số SLG_CTL00016, mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

2. Khai báo Tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Xuất XML để tải file.

File XML tải về dưới dạng file nén và đặt tên theo quy tắc Mã chứng từ – Số giấy rút: C202aSLG_CTL00016.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan