1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn thể hiện chi tiết, đầy đủ thông tin số tiền tăng, giảm, lý do tăng, giảm của từng CBNV trên bảng lương

Kế toán mong muốn thể hiện chi tiết, đầy đủ thông tin số tiền tăng, giảm, lý do tăng, giảm của từng CBNV trên bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán theo dõi chi tiết, đầy đủ thông tin số tiền tăng, giảm, lý do tăng, giảm của từng CBNV trên bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

Theo yêu cầu của Kho bạc, trên mẫu bảng lương 09 của đơn vị cần có các cột số tiền tăng, số tiền giảm, lý do tăng, lý do giảm để thể hiện số tiền và lý do tăng/giảm chi tiết của từng CBNV.

– Trước phiên bản R31, mẫu 09 trên phần mềm có cột Chênh lệch và Lý do nhưng chưa thể hiện chi tiết sự tăng/giảm và lý do tăng/giảm của từng CBNV.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung cột thể hiện nội dung số tiền tăng/giảm và lý do tăng/giảm của từng CBNV tại bảng lương và mẫu báo cáo 09.

Cụ thể như sau:

1. Tại giao diện bảng tính lương chi tiết, phần mềm bổ sung cột Ghi chú tăng, Ghi chú giảm, thể hiện số liệu và lý do tăng/giảm của từng CBNV. Anh/chị có thể sửa thông tin tăng/giảm của CBNV bằng cách nhấn đúp chuột tại dòng tương ứng.

2. Phần mềm bổ sung mẫu 09 mang đi sẵn có cột Ghi chú bao gồm 4 cột con: Số tiền tăng, Lý do tăng, Số tiền giảm, Lý do giảm.

Khi khai báo Tham số báo cáo, anh/chị có thể Tùy chọn hiển thị nội dung cột Ghi chú/Ghi chú tăng/Ghi chú giảm.

Mẫu báo cáo khi in như sau:

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan