1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Chuyên viên PTC mong muốn thể hiện chi tiết hệ số lương, hệ số/tỷ lệ phụ cấp của CBNV để đối chiếu trên bảng nâng lương, phụ cấp

Chuyên viên PTC mong muốn thể hiện chi tiết hệ số lương, hệ số/tỷ lệ phụ cấp của CBNV để đối chiếu trên bảng nâng lương, phụ cấp

1. Mục đích

Giúp chuyên viên PTC dễ dàng đối chiếu thông tin hệ số lương, hệ số/tỷ lệ phụ cấp của CBNV trên bảng nâng lương, phụ cấp trong dự toán.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R30, khi đơn vị lập dự toán lương gửi lên cho PTC, đối với các khoản lương/phụ cấp được nâng, phần mềm chỉ hiển thị hệ số/tỷ lệ cũ và mới của khoản được nâng chứ không hiển thị các hệ số lương, hệ số phụ cấp khác để tính ra khoản chênh lệch. Việc này khiến chuyên viên PTC gặp khó khăn trong việc đối chiếu số liệu.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm bổ sung tùy chọn hiển thị hệ số lương, hệ số phụ cấp làm căn cứ tính nâng để chuyên viên PTC có thể theo dõi, đối chiếu số liệu một cách nhanh chóng, chính xác.

Cụ thể như sau:

Tại màn hình Dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp, phần mềm bổ sung chức năng Hiển thị hệ số lương, phụ cấp làm căn cứ tính nâng, cho phép anh/chị tích chọn hiển thị hoặc không.

Sau khi tích chọn, bảng dự toán hiển thị thêm cột Căn cứ tính dự toán nâng.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan