1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Chuyên viên PTC mong muốn từng đơn vị cấp dưới có thể trích xuất được danh sách CBNV nghỉ hưu trong năm để hỗ trợ cho công tác nộp báo cáo cho PGD, PNV

Chuyên viên PTC mong muốn từng đơn vị cấp dưới có thể trích xuất được danh sách CBNV nghỉ hưu trong năm để hỗ trợ cho công tác nộp báo cáo cho PGD, PNV

1. Mục đích

Giúp các đơn vị có thể trích xuất được danh sách CBNV nghỉ hưu trong năm để hỗ trợ cho công tác nộp báo cáo cho PGD, PNV.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng năm các đơn vị cần nộp danh sách CBNV tăng lương, phụ cấp, CBNV nghỉ hưu cho phòng Giáo dục và phòng Nội vụ để tổng hợp và theo dõi tình hình nhân sự.

– Trước phiên bản R31, phần mềm đã có danh sách tăng lương, phụ cấp nhưng chưa có danh sách CBNV nghỉ hưu.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung tab Nghỉ hưu tại menu Danh sách CBNV, hiển thị danh sách CBNV dự kiến nghỉ hưu theo từng năm hoặc vài năm đồng thời cho phép xuất khẩu danh sách CBNV nghỉ hưu.

Đối với đơn vị chủ quản/tài chính, bổ sung tab Nghỉ hưu tại giao diện tra cứu thông tin cấp dưới và cho phép xuất khẩu danh sách dự kiến nghỉ hưu của các đơn vị trực thuộc.

Cụ thể như sau:

Đối với tất cả đơn vị

1. Tại menu Danh sách CBNV, mở tab Nghỉ hưu.

Lựa chọn Thời gian dự kiến nghỉ hưu:

  • Nếu chọn Trong năm: Chọn Năm cần xem.

Ví dụ: Chọn năm 2022 => Phần mềm tải lên danh sách CBNV dự kiến nghỉ hưu trong năm 2022.

  • Nếu chọn Tùy chọn khác: Phần mềm cho phép chọn khoảng thời gian Từ năm, Đến năm.

Ví dụ: Chọn từ năm 2022 đến năm 2023 => Phần mềm tải lên danh sách CBNV dự kiến nghỉ hưu trong khoảng thời gian 2022 và 2023.

2. Anh/chị có thể sửa thông tin ngày nghỉ hưu, thêm hoặc xóa CBNV vào danh sách bằng cách nhấn vào nút chức năng tương ứng.

  • Nhấn Sửa, nhấn đúp chuột vào ngày dự kiến nghỉ hưu để chỉnh sửa ngày. Nhấn Lưu.

  • Nhấn Chọn CBNV. Tích chọn CBNV để thêm vào danh sách. Nhấn Đồng ý.

  • Để xóa CBNV khỏi danh sách, nhấn Loại CBNV.

  • Nhấn Xuất khẩu để tải về file danh sách CBNV nghỉ hưu.

Đối với đơn vị chủ quản/tài chính

1. Nhấn vào biểu tượng như trên hình, chọn Tra cứu thông tin cấp dưới.

Phần mềm bổ sung mục Nghỉ hưu, cho phép đơn vị chủ quản/tài chính có thể tra cứu, xuất khẩu danh sách dự kiến nghỉ hưu của đơn vị trực thuộc.

2. Anh/chị có thể tra cứu theo thời gian Trong năm hoặc Từ năm… Đến năm… tương tự như tại đơn vị trực thuộc.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan