1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có phần thuyết minh như mẫu của đơn vị đang sử dụng và hiển thị phần thông tin tiêu đề mẫu như KB yêu cầu – PGD Thuận Nam

Kế toán mong muốn có phần thuyết minh như mẫu của đơn vị đang sử dụng và hiển thị phần thông tin tiêu đề mẫu như KB yêu cầu – PGD Thuận Nam

1. Mục đích

Giúp kế toán PGD Thuận Nam (Bình Thuận) khi in mẫu 09 có phần thuyết minh như mẫu của đơn vị đang sử dụng và hiển thị phần thông tin tiêu đề mẫu như KB yêu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng đơn vị cần in mẫu 09 kèm thuyết minh để nộp kho bạc. Đối với phần thuyết minh, đơn vị có các cột lương, phụ cấp tăng giảm, trong từng nhóm có các cột nhỏ bao gồm: Hệ số chênh lệch, số tiền tăng/giảm của từng khoản.

– Trước phiên bản R31, khi sửa mẫu bảng lương phần mềm chưa đáp ứng các cột: Số tiền tăng, số tiền giảm của từng khoản hoặc chênh lệch hệ số của từng khoản.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung thêm mẫu thuyết minh theo đặc thù Thuận Nam. Đồng thời, khi in mẫu 09, phần mềm đáp ứng hiển thị phần dưới tiêu đề chính xác là đi lương theo giấy rút hay UNC.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình bảng lương chi tiết, nhấn In, chọn Mẫu số 09/NĐ11: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (tùy chỉnh).

 

Ở màn hình Tham số báo cáo, tại danh sách mẫu thuyết minh, phần mềm đã bổ sung mẫu đặc thù của huyện Thuận Nam: Mẫu số 18: Hiển thị thuyết minh thay đổi lương, phụ cấp (đặc thù Thuận Nam – Bình Thuận).

Chọn mẫu số 18. Nhấn Đồng ý.

Phần thuyết minh trên báo cáo hiển thị cột số tiền tăng/giảm theo từng khoản:

2. Tại màn hình Tham số báo cáo, trường thông tin Kèm theo cho phép lựa chọn nội dung hiển thị phần dưới tiêu đề:

  • Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi số… ngày…
  • Giấy rút dự toán số… ngày…/Ủy nhiệm chi

Ví dụ: Chọn Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi số… ngày…; khai báo Số 10, ngày 1/12/2022, mẫu báo cáo như sau:

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan