1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có thể biết được lý do tại sao khi thực hiện in báo cáo lại bị lỗi

Kế toán mong muốn có thể biết được lý do tại sao khi thực hiện in báo cáo lại bị lỗi

1. Mục đích

Giúp kế toán biết được lý do tại sao khi thực hiện in báo cáo lại bị lỗi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R31, khi đơn vị thực hiện tùy chỉnh mẫu bảng lương, tự thiết lập công thức theo nhu cầu, nếu cột công thức chưa đúng logic sẽ dẫn đến báo cáo bị trắng khi in ra, đơn vị chưa biết lý do báo cáo bị lỗi do đó không thể chủ động khắc phục.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung chức năng cảnh báo khi đơn vị thực hiện thiết lập công thức các khoản tính lương, phụ cấp không hợp lệ, tương ứng theo các trường hơp:

  • Công thức có chưa các ký hiệu đặc biệt
  • Đơn vị thiết lập cột cha, cột con mà công thức của cột chứa cột cha không hợp lệ
  • Công thức bị lồng chéo với nhau.

Cụ thể như sau:

Nếu công thức không hợp lệ, khi anh/chị nhấn Kiểm tra hoặc Lưu phần mềm sẽ hiện cảnh báo.

Trường hợp 1: Công thức có chưa các ký hiệu đặc biệt như @; ,

Trường hợp 2: Đơn vị thiết lập cột cha, cột con mà công thức của cột chứa cột cha không hợp lệ.

Ví dụ: Cột Tiền phụ cấp và trợ cấp khác có các cột con là Công tác phí, Điện thoại và Tiền phép năm.

Nếu công thức của cột Tổng số có chứa cột Tiền phụ cấp và trợ cấp khác:

– Trường hợp 3: Công thức bị lồng chéo với nhau

Ví dụ: Công thức cột Tổng số = Lương và PC theo lương + Tiền công lao động thường xuyên theo HĐ + Tiền thưởng. Tuy nhiên anh/chị vô tình thiết lập công thức cột Lương và PC theo lương = Lương + Tổng số => Công thức bị lồng chéo:

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan