1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có thể dễ dàng quan sát được vị trí đặt chữ ký số trên báo cáo

Kế toán mong muốn có thể dễ dàng quan sát được vị trí đặt chữ ký số trên báo cáo

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng quan sát được vị trí đặt chữ ký số trên báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị sử dụng phần mềm MISA SalaGov để lập bảng lương, in báo cáo có thể ký số ngay trên phần mềm. Khi thực hiện ký số, người dùng có thể tùy chọn kéo thả vị trí và co kéo kích thước cho phù hợp. Tuy nhiên, nền của chữ ký số là màu xanh, che đi các thông tin khác, người dùng khó căn được chữ ký đã đặt ở vị trí chính xác chưa và có bị đè lên các thông tin khác không.

Kể từ phiên bản R31, khung ký số được cải tiến chỉ có phần đường viền, không hiển thị màu để người dùng có thể dễ dàng căn chỉnh vị trí, kích thước phù hợp.

Cụ thể như sau:

Tại màn hình ký số, chọn hình thức ký số, nhấn vào công cụ ký số.

Chọn chữ ký số, nhấn Đồng ý.

=> Khung ký số chỉ hiển thị đường viền, anh/chị có thể dễ dàng quan sát vị trí đặt chữ ký số. Anh/chị di chuyển chữ ký đến vị trí và co kéo các cạnh để điều chỉnh kích thước hiển thị phù hợp.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan