1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán mong muốn có thể lập bảng lương cho nhiều phòng ban, mỗi phòng ban một bảng lương một cách nhanh chóng

Kế toán mong muốn có thể lập bảng lương cho nhiều phòng ban, mỗi phòng ban một bảng lương một cách nhanh chóng

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể lập bảng lương cho nhiều phòng ban, mỗi phòng ban một bảng lương một cách nhanh chóng, thuận tiện.

2. Chi tiết thay đổi

Tại nhiều đơn vị, kế toán cần lập bảng lương và sinh giấy rút theo từng phòng ban.

– Trước phiên bản R30, khi lập bảng lương lần đầu, mỗi lần kế toán chỉ có thể lập 1 bảng lương cho 1 phòng ban nên sẽ mất thời gian thao tác nhiều lần để lập đủ các bảng lương trong tháng. Các tháng tiếp theo, nếu không có sự biến động về lương, phụ cấp của CBNV, kế toán phải thêm mới từng bảng lương của từng phòng ban từ bảng lương đã có. Nếu có biến động về lương, phụ cấp, kế toán phải lặp lại các thao tác lập bảng lương như tháng trước. Việc này dẫn đến mất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt đối với những đơn vị có nhiều phòng ban.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm cải tiến tính năng thêm mới bảng lương, giúp kế toán lập được nhiều bảng lương cho nhiều phòng ban một cách nhanh chóng.

Cụ thể như sau:

Thêm mới bảng lương

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, khi anh/chị nhấn Thêm mới, giao diện Thêm bảng tính lương bổ sung tùy chọn Mỗi phòng ban là một bảng lương riêng. Anh/chị tích chọn để thực hiện lập nhiều bảng lương theo từng phòng ban.

2. Trường thông tin Phòng ban bao gồm danh sách phòng ban tại đơn vị, cho phép tích chọn 1 hoặc nhiều phòng ban để lập bảng lương cùng một lúc. Sau khi chọn anh/chị nhấn Tính lương.

VD: Tích chọn Tổ xã hội, Tổ tự nhiên => Phần mềm lập 2 bảng lương theo 2 phòng ban đã chọn:

Nếu tích chọn Tất cả, phần mềm sẽ mặc định lập mỗi phòng ban lớn là 1 bảng lương.

3. Nếu đơn vị có CBNV chưa khai báo phòng ban, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo:

Thêm mới từ bảng lương đã có

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn vào biểu tượng mũi tên bên cạnh nút Thêm mới, chọn Thêm mới từ bảng lương đã có.

2. Giao diện Thêm bảng tính lương cho phép chọn nhiều bảng lương đã có, tích chọn vào bảng lương cần lập, nhấn Tính lương.

 

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan