1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có thể nhập khẩu đè danh sách CBNV trong đơn vị

Kế toán mong muốn có thể nhập khẩu đè danh sách CBNV trong đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể nhập khẩu đè danh sách CBNV trong đơn vị khi cần chỉnh sửa thông tin CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

Trong quá trình sử dụng phần mềm, kế toán có thể phát hiện sai sót trong việc khai báo thông tin của nhiều CBNV. Khi đó, kế toán cần thực hiện nhập khẩu lại danh sách CBNV để bổ sung, chỉnh sửa thông tin.

Kể từ phiên bản R31, khi thực hiện cập nhật hàng loạt, phần mềm cho phép lựa chọn ghi đè linh hoạt:

  • Ghi đè toàn bộ thông tin CBNV trên file nhập khẩu vào dữ liệu phần mềm và không giữ lại thông tin cũ.
  • Chỉ cập nhật, bổ sung thông tin có trên file nhập khẩu, thông tin không có trên file nhập khẩu thì vẫn giữ nguyên trên phần mềm.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình danh sách CBNV, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Cập nhật hàng loạt.

Chọn file cần nhập khẩu.

2. Ở bước Xác nhận và cập nhật, phần mềm bổ sung tùy chọn Phương thức cập nhật hàng loạt.

  • Nếu chọn Ghi đè toàn bộ thông tin theo file nhập khẩu: Ghi đè toàn bộ thông tin CBNV trên file nhập khẩu vào dữ liệu phần mềm và không giữ lại thông tin cũ.
  • Nếu chọn Chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin có trên file nhập khẩu: Ghi đè thông tin có trên file nhập khẩu, thông tin không có trên file nhập khẩu thì vẫn giữ nguyên trên phần mềm.

Nhấn Thực hiện => Phần mềm thực hiện ghi đè thông tin CBNV theo phương thức anh/chị lựa chọn.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan