1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có thể sửa mẫu bảng lương theo mẫu của đơn vị (gộp tên cột)

Kế toán mong muốn có thể sửa mẫu bảng lương theo mẫu của đơn vị (gộp tên cột)

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tùy chỉnh gộp tên cột như trên bảng excel của đơn vị để có mẫu bảng lương giống với yêu cầu của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng, các đơn vị cần in báo cáo bảng lương. Theo mẫu báo cáo của đơn vị, cuối báo cáo sẽ có cột ghi chú là gộp của 2 cột: Số tiền chênh lệch với tháng trước và Lý do tăng/giảm.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung tính năng gộp tiêu đề cột khi in mẫu 09 nếu các cột liền kề nhau cùng cấp, cùng nhóm có tiêu đề giống nhau

Cụ thể như sau:

1. Đơn vị thiết lập mẫu bảng lương 09 bao gồm 2 cột cuối có chung tiêu đề là Ghi chú để thể hiện số tiền chênh lệch và lý do tăng/giảm:

Nhấn vào Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu 09, nhấn Sửa mẫu.

Chọn Sửa thân trang, tại mục Sửa tiêu đề cột, nhấn vào dấu cộng ở dòng Ghi chú để thêm cột sau cột Ghi chú trên báo cáo.

Nhập Tên hiển thị là Ghi chú và nhập Ký hiệu cột khác với cột Ghi chú trước đó.

Nhấn lưu mẫu. Mẫu báo cáo sẽ tự động gộp tên tiêu đề 2 cột cuối.

2. Mẫu báo cáo khi in như sau:

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan