1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có thể tăng chiều rộng của ô chữ ký để thông tin không bị xuống dòng nhiều lần

Kế toán mong muốn có thể tăng chiều rộng của ô chữ ký để thông tin không bị xuống dòng nhiều lần

1. Mục đích

Điều chỉnh chiều rộng của ô chữ ký trên báo cáo để thông tin không bị xuống dòng nhiều lần.

2. Chi tiết thay đổi

Trên một số bảng lương, đặc biệt là mẫu 09, thông tin người ký thường rất dài. Phần mềm cố định độ rộng của ô chữ ký do đó thông tin chữ ký bị xuống dòng nhiều lần và làm giảm độ rộng khoảng trắng để ký.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm cải tiến phần chân chữ ký linh động, người dùng có thể xóa các chữ ký không dùng đến; khi ẩn bớt chữ ký, phần mềm tự động co giãn các chữ lý còn lại trên cùng 1 hàng để đảm bảo độ rộng phù hợp.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu cần in, nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa chân chữ ký, anh/chị có thể xóa chữ ký không dùng đến bằng cách kéo chuột đến ô chữ ký đó và nhấn vào dấu (X) tại góc trên bên phải.

3. Khi xóa chữ ký không dùng đến, phần mềm tự động co giãn các chữ lý còn lại trên cùng 1 hàng để đảm bảo độ rộng phù hợp.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan