1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán mong muốn có thể tính được bảng lương theo theo đúng hệ số, tỷ lệ theo nhu cầu

Kế toán mong muốn có thể tính được bảng lương theo theo đúng hệ số, tỷ lệ theo nhu cầu

1. Mục đích

Giúp kế toán tính bảng lương theo theo đúng hệ số, tỷ lệ theo nhu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Các đơn vị thường lập bảng lương vào đầu tháng. Nếu sau ngày lập bảng lương nhận được quyết định tăng lương cho 1 CBNV, đơn vị sẽ lập thêm 1 bảng truy lĩnh hệ số lương cho CBNV đó. Trong trường hợp tính xong truy lĩnh, đơn vị thay đổi một số thông tin trong hồ sơ CBNV, đơn vị cần xóa bảng lương đi tính lại, khi đó hệ số lương của CBNV được truy lĩnh hiển thị thành hệ số mới, dẫn đến số liệu không chính xác.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm bổ sung thông tin “Ngày căn cứ lấy số liệu” khi lập bảng tính lương, giúp kế toán có thể lấy số liệu theo đúng hệ số, tỷ lệ căn cứ vào thời điểm lựa chọn.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Tính lương\Tính lương theo hệ số, phụ cấp, chọn Thêm mới => Giao diện Thêm bảng tính lương bổ sung thông tin Ngày căn cứ lấy số liệu, mặc định là ngày 1 của tháng lập bảng lương. Anh/chị có thể chọn lại ngày để phù hợp với thực tế tại đơn vị.

Ví dụ:

Đơn vị có CBNV Phan Việt Anh được nâng lương từ tháng 09/2022, hệ số lương 3,33 tăng lên 4,32. Ngày nhận quyết định là ngày 08/11/2022.

Khi lập bảng lương mà kế toán chọn Ngày căn cứ lấy số liệu là ngày nhận quyết định nâng lương, phần mềm sẽ lấy số liệu cho CBNV Phan Việt Anh là hệ số lương mới sau khi nâng.

Nếu kế toán chọn Ngày căn cứ lấy số liệu là thời điểm trước ngày nhận quyết định nâng lương, phần mềm sẽ lấy số liệu cho CBNV Phan Việt Anh là hệ số lương cũ.

2. Tại màn hình Danh sách bảng tính lương, phần mềm cũng bổ sung cột Ngày căn cứ lấy số liệu.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan