1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn có thể tùy chọn làm tròn số liệu tại phần tính các khoản khác mà không làm ảnh hưởng đến bảng lương

Kế toán mong muốn có thể tùy chọn làm tròn số liệu tại phần tính các khoản khác mà không làm ảnh hưởng đến bảng lương

1. Mục đích

Kế toán có thể tùy chọn làm tròn số liệu tại phần tính các khoản khác mà không làm ảnh hưởng đến bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

Tại một số đơn vị có khoản PCĐBN làm thêm giờ, khoản này được quy định làm tròn đến nghìn đồng, trong khi các khoản PCĐBN khác làm tròn đến đồng.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung tùy chọn làm tròn phần thành tiền của khoản PCĐBN riêng so với các khoản lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng như trên hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại phần Làm tròn số liệu, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Làm tròn khoản phụ cấp đặc biệt ngành. Khi anh/chị tích chọn, phần mềm cho phép làm tròn theo từng khoản PCĐBN (danh sách mang theo bao gồm các khoản PCĐBN đã tích chọn sử dụng tại danh mục).

 

Ví dụ: Thiết lập khoản Phụ cấp làm thêm, làm đêm làm tròn đến Nghìn đồng; các khoản khác làm tròn đến Đồng. Khi anh/chị tính PCĐBN cho CBNV, phần mềm làm tròn các khoản PCĐBN theo thiết lập tương ứng.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan