1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn dòng tổng nhóm hưởng lương thể hiện đẹp hơn khi chọn hiển thị tổng dữ liệu nhóm ở dòng thể hiện tên nhóm

Kế toán mong muốn dòng tổng nhóm hưởng lương thể hiện đẹp hơn khi chọn hiển thị tổng dữ liệu nhóm ở dòng thể hiện tên nhóm

1. Mục đích

Giúp kế toán thiết lập dòng tổng nhóm hưởng lương thể hiện đẹp hơn khi chọn hiển thị tổng dữ liệu nhóm ở dòng thể hiện tên nhóm trên mẫu bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

Trên mẫu bảng lương, kế toán có thể hiển thị tổng cộng số tiền của các dòng chi tiết tại dòng tên nhóm hưởng lương. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra cột gần nhất có dữ liệu và thực hiện gộp các cột trước để thể hiện tên nhóm hưởng lương. Nếu cột gần nhất có số liệu khác nhau giữa các nhóm thì khi gộp cột, tên nhóm hưởng không đồng đều.

Kể từ phiên bản R31, khi sửa mẫu bảng lương, nếu kế toán chọn hiển thị dữ liệu cột theo nhóm hưởng lương, phần mềm cho phép thiết lập định dạng hiển thị dòng nhóm hưởng lương cũng như vị trí hiển thị.

Cụ thể như sau:

1. Chọn tính năng Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần điều chỉnh, ví dụ Mẫu 09, nhấn Sửa mẫu.

2. Nhấn vào mục Sửa thân trang\Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột. Khi anh/chị tích chọn Hiển thị dữ liệu tổng của nhóm, phần mềm hiển thị tùy chọn Hiển thị tên nhóm tại các cột, mang theo danh sách tên cột dữ liệu dạng chữ liền kề nhau từ trái sang cho đến khi có cột số liệu đầu tiên.

Ví dụ: Ở mẫu bảng lương này, phần mềm hiển thị các cột: STT, Họ và tên, Tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng – Các cột dữ liệu liền kề nhau mà ngay sau đó là cột Tổng số thể hiện dữ liệu dạng số.

Anh/chị tích chọn tên các cột muốn gộp để hiển thị tên nhóm hưởng lương.

Nhấn vào Định dạng dữ liệu tên nhóm để tùy chỉnh định dạng tên nhóm hưởng lương (Font chữ, cỡ chữ, căn lề…). Nhấn Lưu.

Sau khi thiết lập, anh/chị lưu mẫu.

3. Khi in báo cáo, dòng tên nhóm hưởng lương hiển thị như sau:

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan