1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán mong muốn in được bảng kê thanh toán tạm ứng mẫu 07 cho các CBNV lao động hợp đồng ngoài định mức tại các đơn vị trường học

Kế toán mong muốn in được bảng kê thanh toán tạm ứng mẫu 07 cho các CBNV lao động hợp đồng ngoài định mức tại các đơn vị trường học

1. Mục đích

Giúp kế toán các đơn vị khác đơn vị khối xã/phường in được bảng kê thanh toán tạm ứng mẫu 07.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng năm các đơn vị trường học được giao định mức biên chế, tuy nhiên để đảm bảo được số lượng CBNV giảng dạy và công tác tại đơn vị theo căn cứ số lớp thì nhà trường cần ký thêm các lao động hợp đồng ngoài định biên hưởng lương theo số tiền, thời gian ký thường là 12 tháng trở xuống.

Đối với những lao động này, từ năm 2022, Kho bạc yêu cầu chi trả các khoản lương và phụ cấp bằng bảng kê 07.

– Trước phiên bản R30, phần mềm chỉ cho phép in mẫu bảng kê 07 tại các đơn vị khối xã/phường.

– Kể từ phiên bản R30, phần mềm đáp ứng in mẫu bảng kê 07 tại tất cả các đơn vị. Các đơn vị có thể in mẫu số 07 cho các đối tượng lao động hợp đồng ngoài định biên, in tại màn hình bảng lương, bảng PCĐBN, bảng lương truy lĩnh.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình bảng lương chi tiết, nhấn In, chọn Mẫu số 07: Bảng kê thanh toán/tạm ứng.

Tại Tham số báo cáo, trường thông tin Bảng lương mang theo danh sách các bảng lương, bảng PCĐBN, bảng lương truy lĩnh trong tháng. Anh/chị có thể tích chọn 1 hoặc nhiều bảng.

Ví dụ: Chọn in bảng lương tháng 11. Mẫu báo cáo bao gồm thông tin của các CBNV thuộc loại cán bộ là Lao động hợp đồng. Nhấn vào biểu tượng máy in để in báo cáo.

3. Để in tại bảng PCĐBN chi tiết, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn In\Mẫu số 07: Bảng kê thanh toán/tạm ứng

Khai báo thông tin Tham số báo cáo tương tự như in tại màn hình bảng lương, nhấn Đồng ý.

Ví dụ: Chọn in bảng PCĐBN tháng 11. Mẫu báo cáo bao gồm thông tin của các CBNV thuộc loại cán bộ là Lao động hợp đồng có khoản PCĐBN trong tháng. Nhấn vào biểu tượng máy in để in báo cáo.

4. Để in tại bảng lương truy lĩnh chi tiết, nhấn In, chọn Mẫu số 07: Bảng kê thanh toán/tạm ứng.

Khai báo thông tin Tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

Ví dụ: Chọn in bảng lương truy lĩnh tháng 11. Mẫu báo cáo bao gồm thông tin của các CBNV thuộc loại cán bộ là Lao động hợp đồng có khoản PCĐBN trong tháng. Nhấn vào biểu tượng máy in để in báo cáo.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan