1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn khi tùy chọn làm tròn thực lĩnh sẽ không ảnh hưởng đến số tiền phí chuyển khoản ngân hàng

Kế toán mong muốn khi tùy chọn làm tròn thực lĩnh sẽ không ảnh hưởng đến số tiền phí chuyển khoản ngân hàng

1. Mục đích

Giúp kế toán khi tùy chọn làm tròn thực lĩnh thì sẽ không ảnh hưởng đến số tiền phí chuyển khoản ngân hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Khi tính bảng lương, các đơn vị thường thiết lập làm tròn thực lĩnh đến nghìn đồng, khi chi trả lương phải tính kèm phí chuyển khoản, khoản này cần thể hiện trên báo cáo khi in mẫu 09 và cần số chính xác do là khoản phí trả cho ngân hàng.

– Trước phiên bản R31, khi in báo cáo 09, phần mềm mặc định làm tròn số tiền phí chuyển khoản đến nghìn đồng theo thiết lập, dẫn đến số tiền tổng đơn vị rút không chính xác.

– Kể từ phiên bản R31, phí chuyển khoản ngân hàng sẽ được giữ nguyên, không ảnh hưởng bởi các quy tắc làm tròn; đồng thời anh/chị có thể tùy chỉnh phần chân chữ ký bổ sung thêm nội dung hiển thị Số tiền trả cho CBNVPhí ATM.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu báo cáo cần in, nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa chân chữ ký/Sửa phần thuyết minh, phần mềm đã bổ sung nội dung Số tiền trả cho CBNVPhí ATM, mặc định ở trạng thái không hiển thị, anh/chị nhấn chuột vào biểu tượng trước mỗi dòng để thiết lập hiển thị trên báo cáo.

3. Khi in bảng lương, mẫu báo cáo bao gồm nội dung Số tiền trả cho CBNVPhí ATM.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan