1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết hơn khi CBNV được truy lĩnh

Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết hơn khi CBNV được truy lĩnh

1. Mục đích

Cung cấp phần thuyết minh báo cáo chi tiết hơn khi CBNV được truy lĩnh, đáp ứng yêu cầu của khi nộp bảng lương cho đơn vị cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Khi đơn vị nộp bảng lương cho đơn vị cấp trên cần thuyết minh chi tiết về việc thay đổi số liệu lương tháng này so với tháng trước.

– Trước phiên bản R31, nếu CBNV không thay đổi hệ số lương, phụ cấp mà có truy lĩnh thì phần mềm đưa vào khoản ghi tăng, báo cáo chỉ thể hiện là có khoản truy lĩnh mà chưa thể hiện số tiền tăng cụ thể.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung nội dung chi tiết cho trường hợp CBNV được truy lĩnh khi in mẫu 09, thể hiện cụ thể số tiền tăng do truy lĩnh.

Cụ thể như sau:

1. Khi in tại màn hình Tính truy lĩnh lương:

2. Khi cập nhật bảng truy lĩnh vào bảng lương và in tại màn hình Danh sách bảng tính lương hệ số, phụ cấp.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan