1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn tính được dự toán khoản phụ cấp công vụ mà CBNV sẽ được hưởng sau khi hết thời gian tập sự

Kế toán mong muốn tính được dự toán khoản phụ cấp công vụ mà CBNV sẽ được hưởng sau khi hết thời gian tập sự

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được dự toán khoản phụ cấp công vụ mà CBNV sẽ được hưởng sau khi hết thời gian tập sự.

2. Chi tiết thay đổi

Theo Nghị định 34/20212/NĐ-CP, các đối tượng là cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính Nhà nước quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP sau thời gian tập sự, khi vào biên chế sẽ được hưởng khoản phụ cấp công vụ và chi trả cùng kỳ lương.

– Trước phiên bản R31, phần mềm chưa đáp ứng tính dự toán lương bao gồm khoản phụ cấp công vụ CBNV được hưởng sau khi hết thời gian tập sự.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm đáp ứng tính được dự toán nâng phụ cấp công vụ cho đối tượng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng theo NĐ68 theo thời gian dự kiến hưởng ngạch chính thức, thể hiện ở phần Nâng phụ cấp công vụ tại Bảng dự toán nâng lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau:

1. Anh/chị khai báo thông tin quá trình lương của CBNV tập sự sẽ được hưởng ngạch lương chính thức trong năm dự toán.

2. Thực hiện tính dự toán lương. Nếu trong danh sách CBNV có cán bộ, công chức, lao động hợp đồng theo NĐ68 đang hưởng lương tập sự mà thời gian được nâng lương nằm trong năm dự toán thì Bảng dự toán nâng lương, phụ cấp sẽ hiển thị thêm phần Nâng phụ cấp công vụ để tính khoản phục cấp công vụ cho các đối tượng CBNV này.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan