1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán mong muốn tùy chỉnh nội dung diễn giải trên giấy rút

Kế toán mong muốn tùy chỉnh nội dung diễn giải trên giấy rút

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh nội dung diễn giải trên giấy rút chi tiết thêm số chứng từ và ngày chứng từ.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng đơn vị lập các giấy rút để đi rút lương kho bạc. Phần mềm cho phép tùy chỉnh diễn giải giấy rút nhưng chưa lựa chọn được theo số chứng từ, ngày chứng từ.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm bổ sung thêm giá trị về số chứng từ, ngày chứng từ vào tùy chọn diễn giải sinh giấy rút.

Cụ thể như sau:

1. Chọn biểu tượng Hệ thống, nhấn Chọn diễn giải giấy rút.

2. Tại cột Hậu tố, danh sách mang đi bổ sung tùy chọn Tháng <>/<>. Theo chứng từ số <> ngày <>.

Khi thiết lập tùy chọn này, nội dung diễn giải trên giấy rút sẽ hiển thị số chứng từ, ngày chứng từ.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan