1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán muốn in bảng lương tháng 1 và tháng 2 trên cùng 1 mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu chuyển lương Tết

Kế toán muốn in bảng lương tháng 1 và tháng 2 trên cùng 1 mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu chuyển lương Tết

1. Mục đích

Giúp kế toán in bảng lương tháng 1 và tháng 2 trên cùng 1 mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu chuyển lương Tết.

2. Chi tiết thay đổi

Thông thường vào tháng 1 hàng năm, các đơn vị sẽ chi lương cho cả tháng 1 và tháng 2 để có thêm thu nhập cho dịp tết nguyên đán, do đó, kế toán mong muốn mẫu 09 có thể in được bảng lương của nhiều tháng để có thể đi lương trên cùng 1 mẫu báo cáo.

– Trước phiên bản R31, phần mềm chỉ đáp ứng in bảng lương 09 trong cùng 1 tháng, chưa in được nhiều tháng.

– Kể từ phiên bản R31, phần mềm cho chọn các bảng lương, bảng truy lĩnh, bảng PCĐBN thuộc các tháng khác nhau trong cùng quý trên 1 mẫu báo cáo 09, giúp kế toán có thể thực hiện chi trả và hạch toán lương Tết nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Cụ thể như sau:

 

1. Tại màn hình Danh sách bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn mẫu báo cáo 09.

2. Tại màn hình Tham số báo cáo, anh/chị chọn tham số in theo quý => Trường thông tin Bảng lương hiển thị danh sách bảng lương, bảng truy lĩnh, bảng PCĐBN lập theo quý và các tháng trong quý.

Tích chọn các bảng lương cần in, nhấn Đồng ý.

Báo cáo sẽ hiển thị số liệu tổng của các bảng lương đã chọn.

3. Anh/chị cũng có thể lập chứng từ chi trả lương theo kỳ quý.

Vào menu Chi trả lương\Lập chứng từ, chọn Lập chứng từ.

Tại màn hình Lập chứng từ chi trả lương, trường thông tin Kỳ lương bổ sung tham số Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV. Tích chọn quý => trường thông tin Bảng lương hiển thị danh sách bảng lương, bảng truy lĩnh, bảng PCĐBN lập theo quý và các tháng trong quý.

Phần mềm sẽ lấy lên dữ liệu bao gồm các chứng từ theo bảng lương của các tháng đã chọn.

Cập nhật 03/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan