1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R31
  4. Kế toán muốn in các mẫu bảng lương 09 đã tùy chỉnh nhanh chóng và thuận tiện hơn

Kế toán muốn in các mẫu bảng lương 09 đã tùy chỉnh nhanh chóng và thuận tiện hơn

1. Mục đích

Giúp in các mẫu bảng lương 09 đã tùy chỉnh nhanh chóng và thuận tiện.

2. Chi tiết thay đổi

Các đơn vị sử dụng phần mềm để tính lương sau đó tùy chỉnh mẫu bảng lương 09 theo đặc thù của đơn vị. Hàng tháng, đơn vị in mẫu 09 để đi lương, PCĐBN, truy lĩnh, có thể thanh toán chung hoặc thanh toán độc lập. Trong trường hợp thanh toán độc lập, kế toán tính xong bảng nào cần in luôn mẫu 09 tương ứng với số liệu của bảng đó để đi KBNN.

– Trước phiên bản R31, phần mềm chỉ có thể in các mẫu 09 tùy chỉnh tại màn hình bảng tính lương hệ số, phụ cấp, chưa thể in ngay tại bảng PCĐBN và bảng truy lĩnh.

– Kể từ phiên bản R31, tại bảng PCĐBN và bảng truy lĩnh, phần mềm cho phép in các mẫu 09 mà đơn vị tích chọn tại chức năng Tùy chọn hiển thị mẫu bảng lương ở màn hình bảng tính lương hệ số, phụ cấp.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Tùy chọn ùy chọn hiển thị mẫu bảng lương.

Tích chọn các mẫu bảng lương theo nhu cầu của đơn vị, nhấn Đồng ý.

2. Để in bảng PCĐBN, tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, nhấn vào biểu tượng máy in, chương trình hiển thị các mẫu báo cáo đã tích chọn tại chức năng Tùy chọn hiển thị mẫu bảng lương, anh/chị chọn mẫu báo cáo cần in.

Sau đó, anh/chị thực hiện in báo cáo như thông thường.

3. Tương tự, để in bảng lương truy lĩnh, vào menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn mẫu báo cáo cần in.

Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan