1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán muốn lấy đúng phí chuyển khoản khi in mẫu 09 để đi KBNN

Kế toán muốn lấy đúng phí chuyển khoản khi in mẫu 09 để đi KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in nhiều bảng lương trên một mẫu 09 có thể thể hiện số tổng phí chuyển khoản của các bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

Mỗi tháng các đơn vị lập bảng lương có thể lập 2 bảng theo loại cán bộ (Cán bộ, công chức, viên chức và Lao động hợp đồng), mỗi bảng lương có tổng phí chuyển khoản khác nhau. Kế toán in 2 bảng lương trên 1 mẫu 09.

– Trước phiên bản R30, phần mềm lấy phí chuyển khoản lớn nhất trên các bảng lương lên mẫu 09.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm khi in nhiều bảng lương trên 1 mẫu, phí chuyển khoản sẽ là số tổng của các bảng lương.

Cụ thể như sau:

1. Tại đơn vị Trường THCS MISA, kế toán lập 2 bảng lương: Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức tháng 11 (Bảng lương 1) và Bảng lương lao động hợp đồng tháng 11 (Bảng lương 2). Phí chuyển khoản là 3.000đ/CBNV.

Tổng phí chuyển khoản Bảng lương 1 là 3.000 x 102 CBNV = 306.000đ.

Tổng phí chuyển khoản Bảng lương 1 là 3.000 x 8 CBNV = 24.000đ.

Tại Danh sách bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Mẫu số 09/NĐ11: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (tùy chỉnh).

2. Khai báo thông tin tại Tham số báo cáo. Tại trường thông tin Bảng lương, chọn 2 bảng lương: Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức tháng 11 và Bảng lương lao động hợp đồng tháng 11. Nhấn Đồng ý.

3. Trên báo cáo, phí chuyển khoản ngân hàng hiển thị số tổng của các bảng lương.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan