1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. STC muốn có thể dễ dàng theo dõi danh sách đơn vị cấp dưới

STC muốn có thể dễ dàng theo dõi danh sách đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp cán bộ STC theo dõi tình hình sử dụng và gia hạn của các đơn vị trực thuộc theo cấp đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R30, phần mềm cho phép đơn vị STC theo dõi các đơn vị trực thuộc, danh sách chỉ sắp xếp theo thứ tự của mã QHNS, các đơn vị thuộc một đơn vị chủ quản được sắp xếp ngẫu nhiên dẫn đến khó theo dõi.

Kể từ phiên bản R30, phần mềm cải tiến tính năng sắp xếp thứ tự đơn vị, cán bộ STC có thể tùy chọn sắp xếp theo nhu cầu: thứ tự mã QHNS, thứ tự alphabet, thứ tự cấp đơn vị, tự sắp xếp thứ tự.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Danh mục\Danh sách đơn vị, chọn chức năng Sắp xếp thứ tự. Phần mềm cho phép tùy chọn sắp xếp danh sách đơn vị theo thứ tự:

  • Tự sắp xếp theo thứ tự
  • Sắp xếp theo thứ tự alphabet
  • Sắp xếp theo thứ tự QHNS
  • Sắp xếp theo thứ tự cấp đơn vị

2. Khi anh/chịn chọn Tự sắp xếp theo thứ tự, phần mềm bổ sung thêm chức năng sắp xếp Lên trên cùng, Xuống dưới cùng, bổ sung cột Cấp đơn vị, Loại hình đơn vị.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan