1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Bảng tổng hợp bảo hiểm cả năm

Bảng tổng hợp bảo hiểm cả năm

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tổng hợp bảo hiểm cả năm.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng năm các đơn vị cần tổng hợp số bảo hiểm cả năm theo từng CBNV để có thể quyết toán với cơ quan bảo hiểm và thuế.

– Trước phiên bản R34, phần mềm cho phép tổng hợp bảo hiểm theo tháng, chưa đáp ứng tổng hợp theo năm.

– Kể từ phiên bản R34, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo “Bảng tổng hợp thanh toán bảo hiểm”, cho phép tổng hợp bảo hiểm cả năm theo CBNV.

Cụ thể như sau:

Vào menu Báo cáo, chọn Bảng tổng hợp thanh toán tiền bảo hiểm xã hội.

Tại Tham số báo cáo, có thể chọn Kỳ tính theo từng tháng, theo quý hoặc cả năm. Nhấn Đồng ý.

Khi chọn kỳ tính Cả năm, báo cáo như sau:

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan