1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Tùy chỉnh báo cáo chi lương theo yêu cầu của ngân hàng

Tùy chỉnh báo cáo chi lương theo yêu cầu của ngân hàng

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tùy chỉnh báo cáo chi lương theo yêu cầu của ngân hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Sau khi chứng từ chi trả lương của đơn vị được kho bạc duyệt, kho bạc sẽ chuyển tiền cho ngân hàng thương mại đã được ủy quyền chi. Sau đó, kế toán sẽ gửi cho ngân hàng biểu mẫu danh sách CBNV chi lương qua tài khoản ATM để ngân hàng chi trả cho CBNV. Biểu mẫu bao gồm các thông tin như: Số tài khoản đơn vị, tên đơn vị, tài khoản cá nhân CBNV,…

Phần mềm đã cho phép lập mẫu C18-HD đáp ứng được các cột thông tin trong báo cáo của đơn vị, tuy nhiên chưa lấy được một số trường thông tin như “Số tài khoản của đơn vị”. Trường thông tin này chưa thể thiết lập công thức để lấy tự động lên báo cáo.

Kể từ phiên bản R34, tại phần sửa mẫu bảng C18-HD, phần mềm bổ sung thông tin Tên ngân hàng và Nội dung chi; khi thiết lập công thức cho cột, bổ sung tùy chọn “Dạng văn bản”, người udngf có thể tự điền giá trị.

Khi in mẫu C18-HD, phần mềm bổ sung trường thông tin Tài khoản và Nội dung chi.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn sửa mẫu Mẫu C18-HD: Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân.

2. Khi thiết lập công thức cột, phần mềm bổ sung tùy chọn “Dạng văn bản”, anh/chị có thể tự điền giá trị và giá trị này sẽ tự điền vào từng dòng tại cột này trên báo cáo.

3. Khi in mẫu C18-HD, màn hình Tham số báo cáo bổ sung trường thông tin Tài khoảnNội dung chi.

  • Tài khoản: Chỉ hiển thị khi đơn vị có 2 tài khoản ngân hàng/kho bạc trở lên, tải lên tất cả các tài khoản được khai báo tại Danh mục tài khoản ngân hàng, kho bạc.
  • Nội dung chi: Chỉ hiển thị khi có tích chọn hiển thị tại phần Sửa mẫu bảng lương.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan