1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Thể hiện tên dòng Tổng số của mẫu 09 theo yêu cầu của kho bạc

Thể hiện tên dòng Tổng số của mẫu 09 theo yêu cầu của kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể thể hiện tên dòng Tổng số của mẫu 09 theo yêu cầu của kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng, đơn vị phải tạo bảng lương 09 để nộp lên kho bạc. Khi tích chọn hiển thị dữ liệu tổng của báo cáo, phần mềm thị dòng Tổng số của từng khoản tiền trong báo cáo. Kho bạc địa phương thường có yêu cầu nhất định đối với dòng Tổng số trên bảng 09, ví dụ “Tổng số I + II + III”.

– Trước phiên bản R34, phần mềm chỉ hiển thị là “Tổng số” và không thể chỉnh sửa dòng dữ liệu này.

– Kể từ phiên bản R34, phần mềm bổ sung thêm mục Tên dữ liệu tổng của báo cáo tại phần Sửa mẫu bảng lương và cho phép chỉnh sửa nội dung này.

Cụ thể như sau:

Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn bảng lương 09, chọn phần Sửa thân trang\Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột. Tại phần Nhóm dữ liệu và sắp xếp thứ tự\Tên dữ liệu tổng của báo cáo, nhấn chuột tại ô dữ liệu để chỉnh sửa nội dung này. Nhấn lưu mẫu.

Khi in bảng 09, báo cáo hiển thị tên dòng tổng số theo nội dung đã thiết lập.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan