1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Lập và nộp tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung (01-1/KHBS) cho tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN khi có điều chỉnh

Lập và nộp tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung (01-1/KHBS) cho tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN khi có điều chỉnh

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể lập và nộp tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung (01-1/KHBS) cho tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN khi có điều chỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R34, phần mềm đã đáp ứng nộp tờ khai 05/OTT-TNCN loại bổ sung nhưng chưa đáp ứng lập và nộp kèm tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung do đó kế toán vẫn phải sử dụng HTKK để xuất mẫu và nộp trên phần mềm MISA SalaGov.

– Kể từ phiên bản R34, khi lập tờ khai bổ sung quyết toán thuế, phần mềm lập tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bảng kê bổ sung cho tờ khai quyết toán thuế.

Cụ thể như sau:

1. Sau khi lập tờ khai quyết toán thuế bổ sung, phần mềm tự động lập:

  • Tờ khai bổ sung (01/KHBS)

  • Bản giải trình khai bổ sung

2. Để in hoặc xuất file dạng XML, Excel, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn chức năng tương ứng.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan