1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R34
 4. Tính đúng phụ cấp dạy thêm giờ theo học kỳ, năm học 

Tính đúng phụ cấp dạy thêm giờ theo học kỳ, năm học 

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể Tính đúng phụ cấp dạy thêm giờ theo học kỳ, năm học .

2. Chi tiết thay đổi

Các đơn vị có thể vận dụng cách tính dạy thêm giờ theo nhiều kỳ tính: Tháng, quý, học kỳ, năm học. Trong đó, tổng tiền lương 12 tháng trong năm học được tính toán bằng 3 cách:

 • Tính theo tiền lương, phụ cấp làm căn cứ tính phụ cấp dạy thêm giờ theo năm học (Từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 năm nay).
 • Tính theo mức lương, phụ cấp đã hưởng của năm học trước.
 • Tổng lương 12 tháng trong năm học = Mức lương và phụ cấp trong 1 tháng x 12 chia thành thành từng giai đoạn.

– Trước phiên bản R34, phần mềm chỉ đáp ứng cách tính thứ 2, các đơn vị tính theo cách khác chưa thực hiện được trên phần mềm.

– Kể từ phiên bản R34, phần mềm bổ sung tùy chọn thời gian hưởng phụ cấp dạy thêm giờ, đơn vị có thể chọn cách tính phù hợp với đặc thù tại đơn vị.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Tùy chọn tính lương.

Tại phần Tính lương, BH & KPCĐ, phần mềm bổ sung Tùy chọn thời gian hưởng phụ cấp dạy thêm giờ, bao gồm các lựa chọn:

 • Tính theo năm tài chính
 • Tính theo năm học (Nếu tích chọn thì chọn tháng bắt đầu năm học)
 • Tính theo kỳ tính
 • Tính theo ngày cuối cùng của kỳ tính

Tích chọn theo nhu cầu của đơn vị. Nhấn Cất.

2. Sau khi chọn thời gian hưởng phụ cấp dạy thêm giờ, khi lập bảng tính các khoản khác với loại phụ cấp là phụ cấp dạy thêm giờ, màn hình tham số bổ sung thông tin cho chọn thời gian tính phụ cấp và cách tính phụ cấp tương ứng.

– Trường hợp Tính theo năm tài chính/Tính theo năm học: Bổ sung thêm tùy chọn Tổng tiền lương, phụ cấp dạy thêm giờ gồm 3 lựa chọn:

 • Lương, phụ cấp hiện hưởng
 • Lương, phụ cấp dự kiến hưởng
 • Lương, phụ cấp năm liền trước

– Trường hợp Tính theo kỳ tính và tại màn hình tham số chọn KỳHọc kỳ: Bổ sung thêm tùy chọn Tổng tiền lương, phụ cấp dạy thêm giờ gồm 3 lựa chọn:

 • Lương, phụ cấp hiện hưởng
 • Lương, phụ cấp dự kiến hưởng
 • Lương, phụ cấp năm liền trước

– Trường hợp Tính theo kỳ tính và tại màn hình tham số chọn Kỳ khác Học kỳ: Bổ sung thêm tùy chọn Tổng tiền lương, phụ cấp dạy thêm giờ gồm 2 lựa chọn:

 • Lương, phụ cấp hiện hưởng
 • Lương, phụ cấp dự kiến hưởng

Trường hợp Tính theo ngày cuối cùng của kỳ tính: Mặc định Tổng tiền lương, phụ cấp dạy thêm giờ tính theo lương, phụ cấp hiện hưởng.

 

Cập nhật 20/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan