1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Vào nhanh danh sách CBNV từ bảng truy lĩnh tương tự như bảng lương

Vào nhanh danh sách CBNV từ bảng truy lĩnh tương tự như bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể vào nhanh danh sách CBNV từ bảng truy lĩnh tương tự như bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

Khi tính lương truy lĩnh, nếu có sai sót, kế toán cần mở danh sách CBNV và tìm CBNV để sửa thông tin.

Kể từ phiên bản R34, tại bảng truy lĩnh phần mềm đặt link danh sách CBNV ở tên CBNV tương tự như trên bảng lương, giúp kế toán có thể chuyển đến danh sách CBNV một cách nhanh chóng.

Cụ thể như sau:

Tại bảng truy lĩnh, khi nhấn vào tên CBNV, phần mềm chuyển đến CBNV đó trong Danh sách CBNV.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan