1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Báo cáo Bảng đăng ký quỹ lương dự toán (Chi tiết các loại phụ cấp) hiển thị được hết 23 cột trên 1 trang A4

Báo cáo Bảng đăng ký quỹ lương dự toán (Chi tiết các loại phụ cấp) hiển thị được hết 23 cột trên 1 trang A4

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể in báo cáo Bảng đăng ký quỹ lương dự toán (Chi tiết các loại phụ cấp) hiển thị được hết 23 cột trên 1 trang A4.

2. Chi tiết thay đổi

Báo cáo Bảng đăng ký quỹ lương dự toán (Chi tiết các loại phụ cấp) là mẫu số lượng cột không cố định do phụ thuộc vào các loại phụ cấp tại đơn vị.

Tại hầu hết các đơn vị, số cột tối đa trên báo cáo thường là 23 cột. Kế toán mong muốn các cột có thể hiển thị toàn bộ trên 1 trang A4 để thuận tiện theo dõi và đảm bảo thẩm mỹ.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm căn chỉnh để báo cáo có thể hiển thị 23 cột trên 1 trang A4, không bị ngắt cột sang trang khác. Nếu số lượng cột vượt quá 23 thì điều chỉnh kích cỡ cột và văn bản để có thể hiển thị trên 1 trang.

Cụ thể như sau:

Khi in báo cáo có 23 cột, toàn bộ các cột hiển thị trên 1 tràng A4.

Nếu số cột nhiều hơn 23, phần mềm tự động điều chỉnh giảm 1 đơn vị kích cỡ văn bản và thu hẹp các cột.

Trong trường hợp báo cáo có quá nhiều cột thì hiển thị trên khổ giấy A3.

Cập nhật 01/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan