1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Trong trường hợp có phát sinh CBNV nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức… (trừ lương, phụ cấp) thì sẽ thể hiện chính xác các hệ số bị giảm

Trong trường hợp có phát sinh CBNV nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức… (trừ lương, phụ cấp) thì sẽ thể hiện chính xác các hệ số bị giảm

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể lập bảng lương thể hiện chính xác các hệ số bị giảm đối với các CBNV nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức… (trừ lương, phụ cấp).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R32, trong trường hợp đơn vị phát sinh CBNV nghỉ ốm trừ vào lương, phụ cấp đóng bảo hiểm theo ngày nghỉ, phần mềm tính chính xác số tiền bị giảm tuy nhiên vẫn thể hiện trên bảng lương hệ số lương, phụ cấp là hệ số khi hưởng 100%.

Thông thường các đơn vị cộng tổng hệ số rồi nhân với MLCS để kiểm tra tổng số tiền của toàn đơn vị. Việc giữ nguyên hệ số, chỉ trừ số tiền chưa phù hợp với cách tính của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R32, phần mềm bổ sung tùy chọn tính lương, cho phép hiển thị hệ số lương, phụ cấp thực tế theo thời gian làm việc trên bảng lương để kế toán dễ dàng đối chiếu.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Tùy chọn tính lương.

Tại mục Tính lương nghỉ ốm, đi học,… tích chọn Hiển thị hệ số lương, phụ cấp giảm do CBNV nghỉ ốm, đi học, nghỉ tham gia hội nghị,… Nhấn Cất.

2. Trên bảng lương sẽ hiển thị cột Hệ số thực tế đối với các khoản lương, phụ cấp để đối chiếu. Khi tổng hợp lương, các cột hệ số được cộng theo cột Hệ số thực tế.

4. Báo cáo mẫu C02-HD sẽ hiển thị là Hệ số lương, phụ cấp thực tế.

Cập nhật 01/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan