1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Thiết lập ký hiệu cột trên bảng lương 09 theo mẫu của đơn vị

Thiết lập ký hiệu cột trên bảng lương 09 theo mẫu của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể thiết lập ký hiệu cột trên bảng lương 09 theo mẫu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Khi kế toán lập bảng 09, cột “Tiền phụ cấp và trợ cấp khác” và cột “Tiền khoán” thường chia nhỏ thành các cột con và ẩn hiện theo phát sinh từng tháng, phần ký hiệu cột sẽ gộp chung là cột (9) và (10).

– Trước phiên bản R32, nếu tháng nào không phát sinh khoản gì ở cột (9), phần mềm sẽ tự động ẩn đi và đánh lại ký hiệu các cột sau. Điều này dẫn đến ký hiệu cột sai lệch so với mẫu đơn vị đã thiết lập.

– Kể từ phiên bản R32, phần mềm cho phép thiết lập ký hiệu cột để đảm bảo đúng mẫu đơn vị đang sử dụng: trong trường hợp các ký hiệu cột giống nhau hoặc khác nhau trong cùng 1 nhóm cột thì phần mềm sẽ tự động đặt lại số thứ tự khi ẩn hiện cột.

Cụ thể như sau:

1. Nếu anh/chị thiết lập ký hiệu cột là số tăng liên tục thì khi ẩn cột, phần mềm sẽ đặt lại thứ tự các cột phía sau cột bị ẩn.

2. Nếu anh/chị thiết lập ký hiệu cột không phải số tăng liên tục thì khi ẩn cột, phần mềm không đặt lại thứ tự các cột phía sau.

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan