1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Bỏ cột ký xác nhận hoặc sửa ký xác nhận về ghi chú trên mẫu C10-HD: Bảng báo cáo các khoản phụ cấp khác

Bỏ cột ký xác nhận hoặc sửa ký xác nhận về ghi chú trên mẫu C10-HD: Bảng báo cáo các khoản phụ cấp khác

1. Mục đích

Hiển thị cột Ký xác nhận hoặc Ghi chú trên “Mẫu C10-HD: Bảng báo cáo các khoản phụ cấp khác” tùy theo hình thức thanh toán.

2. Chi tiết thay đổi

Khi đơn vị phát sinh khoản công tác phí, khoản này thường được chi trả bằng hình thức chuyển khoản cùng kỳ lương và kế toán cần in mẫu C10-HD để đi kèm bộ chứng từ đi kho bạc.

Hiện tại mẫu báo cáo C10-HD có cột cuối cùng là Ký nhận, chỉ phù hợp với hình thức chi trả tiền mặt trong khi đơn vị thường chuyển khoản cho CBNV.

Kể từ phiên bản R33, phần mềm bổ sung tham số khi in báo cáo C10-HD, cho phép chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản hay Tiền mặt. Khi chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản, cột Ký nhận trên báo cáo sẽ đổi thành Ghi chú.

Cụ thể như sau:

Khi chọn in Mẫu C10-HD: Bảng báo cáo các khoản phụ cấp khác, phần mềm hiển thị tham số cho chọn hình thức thanh toán:

  • Khi chọn hình thức Chuyển khoản:

  • Khi chọn hình thức Tiền mặt:

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan