1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. In tờ ủy quyền quyết toán thuế TNCN để CBNV ký ủy quyền cho đơn vị quyết toán thay thuế TNCN

In tờ ủy quyền quyết toán thuế TNCN để CBNV ký ủy quyền cho đơn vị quyết toán thay thuế TNCN

1. Mục đích

Giúp đơn vị có thể in tờ ủy quyền quyết toán thuế TNCN để CBNV ký ủy quyền cho đơn vị quyết toán thay thuế TNCN.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng năm, khi đơn vị quyết toán thuế TNCN chi trả cho những CBNV có phát sinh thu nhập tại đơn vị, một số CBNV đủ điều kiện muốn ủy quyền cho đơn vị quyết toán thay. kế toán đơn vị phải in mẫu ủy quyền quyết toán thuế, điền thông tin của từng CBNV rồi đưa CBNV ký, đóng dấu. Nếu đơn vị có số lượng lớn CBNV thì việc điền thông tin từng CBNV mất rất nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R33, phần mềm cho phép in mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình Quyết toán thuế, tích chọn các CBNV cần in mẫu ủy quyền, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

2. Chọn đối tượng ủy quyền quyết toán.

3. Phần mềm sẽ in báo cáo cho các CBNV đã chọn.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan