1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Kế toán có thể tự điền nội dung ghi chú về tăng giảm biên chế mẫu thuyết minh số 13

Kế toán có thể tự điền nội dung ghi chú về tăng giảm biên chế mẫu thuyết minh số 13

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tự điền nội dung ghi chú về tăng giảm biên chế mẫu thuyết minh số 13.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng đơn vị in mẫu báo cáo 09 để đi kho bạc. Trong trường hợp có thay đổi thông tin lương, phụ cấp, kế toán cần ghi nội dung thuyết minh lý do chênh lệch. Hiện tại phần mềm đáp ứng mẫu thuyết minh số 13, tuy nhiên ở phần I của thuyết minh các đơn vị có nhiều lý do và cách thuyết minh khác nhau, do đó kế toán đơn vị cần chủ động tự nhập.

Kể từ phiên bản R33, phần mềm cho phép sửa nội dung thuyết minh với mẫu số 13.

Cụ thể như sau:

1. Khi in mẫu 09 và chọn mẫu thuyết minh số 13, nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa.

2. Nhấn chuột tại ô cần sửa và nhập nội dung chỉnh sửa. Nhấn Đồng ý. Nếu cần lấy lại nội dung mặc định ban đầu, nhấn Lấy lại mẫu thuyết minh mặc định.

3. Khi lên báo cáo, phần thuyết minh hiển thị nội dung theo chỉnh sửa.

Cập nhật 24/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan