1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R34
 4. Cải tiến tính năng chia sẻ bảng lương khi tiếp tục chia sẻ cho đơn vị khác

Cải tiến tính năng chia sẻ bảng lương khi tiếp tục chia sẻ cho đơn vị khác

1. Mục đích

Cải tiến tính năng chia sẻ bảng lương khi tiếp tục chia sẻ cho đơn vị khác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R34, khi chia sẻ mẫu bảng lương lần thứ 2: Phần mềm không chỉ ra đã chia sẻ cho đơn vị nào; nếu không tích chọn chia sẻ đủ cho các đơn vị đã chia sẻ lần trước thì đơn vị đó sẽ bị mất mẫu đã chia sẻ; chia sẻ lại bắt buộc chia sẻ kèm theo nhóm hưởng lương nếu không khi in tại các đơn vị nhận sẽ mặc định nhóm khác cho dù đã sửa nhóm chia sẻ.

– Kể từ phiên bản R34, phần mềm cải tiến tính năng chia sẻ bảng lương: Khi chia sẻ sẽ nhận biết được đơn vị nào đã chia sẻ, chia sẻ vào thời gian nào; khi chia sẻ cho các đơn vị lần đầu thì không ảnh hưởng đến các đơn vị đã được chia sẻ trước đó.

Cụ thể như sau:

Tại đơn vị chia sẻ mẫu bảng lương

Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương, nhấn vào biểu tượng chia sẻ.

Trường hợp 1: Mẫu bảng lương chưa được chỉnh sửa

Nếu mẫu bảng lương chưa được chỉnh sửa, phần mềm hiện thông báo như sau:

Nhấn Cập nhật để chia sẻ cho các đơn vị khác:

 • Phần mềm hiển thị trạng thái cho biết đơn vị nào đã được chia sẻ, chia sẻ vào thời gian nào, đơn vị nào chưa được chia sẻ.
 • Tích chọn các đơn vị cần chia sẻ mẫu bảng lương.
 • Đối với các đơn vị đã được chia sẻ trước đó, nếu không tích chọn sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Tích chọn Chia sẻ bao gồm các nhóm hưởng lương nếu cần chia sẻ mẫu bảng lương gồm cả nhóm hưởng lương.

Nhấn Đồng ý để thực hiện chia sẻ.

Trường hợp 2: Mẫu bảng lương đã được chỉnh sửa

Nếu mẫu bảng lương đã được chỉnh sửa, phần mềm hiện thông báo như sau:

Nhấn Cập nhật để chia sẻ cho các đơn vị khác:

 • Màn hình Chia sẻ mẫu bảng lương hiển thị lưu ý: Bảng lương đã được thay đổi nội dung do đó bắt buộc phải chia sẻ lại bảng lương với những đơn vị đã được chia sẻ trước đó.
 • Phần mềm hiển thị trạng thái cho biết đơn vị nào đã được chia sẻ, chia sẻ vào thời gian nào, đơn vị nào chưa được chia sẻ.
 • Tích chọn các đơn vị cần chia sẻ mẫu bảng lương.
 • Đối với các đơn vị đã được chia sẻ trước đó, phần mềm mặc định tích chọn chia sẻ lại và không thể bỏ chọn.
 • Tích chọn Chia sẻ bao gồm các nhóm hưởng lương nếu cần chia sẻ mẫu bảng lương gồm cả nhóm hưởng lương.

Nhấn Đồng ý để thực hiện chia sẻ.

Tại đơn vị được chia sẻ mẫu bảng lương

Vào menu Sửa mẫu bảng lương\Mẫu được chia sẻ. Phần mềm bổ sung thời gian trước tên mẫu được chia sẻ, thể hiện thời gian dược nhận mẫu lần gần nhất.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan