1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Cập nhật bảng PCĐBN, truy lĩnh vào bảng lương ngay màn hình danh sách và cho cập nhật nhiều bảng cùng một lúc

Cập nhật bảng PCĐBN, truy lĩnh vào bảng lương ngay màn hình danh sách và cho cập nhật nhiều bảng cùng một lúc

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể cập nhật bảng PCĐBN, truy lĩnh vào bảng lương ngay màn hình danh sách và cho cập nhật nhiều bảng cùng một lúc.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng, trong trường hợp đơn vị chi trả bảng PCĐBN và truy lĩnh cùng với lương thì kế toán sẽ thực hiện cập nhật các bảng này vào bảng lương. 1 tháng có thể có nhiều bảng PCĐBN và truy lĩnh.

– Trước phiên bản R33, để cập nhật bảng PCĐBN, bảng truy lĩnh vào bảng lương, kế toán cần mở từng bảng và chọn bảng lương cập nhật, sau đó quay lại danh sách và thực hiện tiếp với các bảng khác.

– Kể từ phiên bản R33, phần mềm cho phép cập nhật/hủy cập nhật nhanh bảng PCĐBN, bảng truy lĩnh ngay tại màn hình danh sách và có thể cập nhật/hủy cập nhật cùng lúc nhiều bảng cùng tính vào kỳ lương giống nhau.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình danh sách bảng PCĐBN/ truy lĩnh/khấu trừ KTX, ở cột Chức năng, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn Cập nhật bảng lương hoặc Hủy cập nhật bảng lương.

2. Tích chọn nhiều bảng PCĐBN/truy lĩnh/khấu trừ KTX, chọn chức năng Cập nhật bảng lương hoặc Hủy cập nhật vào bảng lương để thực hiện với nhiều bảng cùng 1 lúc.

Chọn bảng lương cần cập nhật/hủy cập nhật. Nhấn Đồng ý.

*Lưu ý: Các bảng PCĐBN/truy lĩnh phải cùng tính vào kỳ lương giống nhau.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan