1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Cộng hệ số hưởng của CBNV rồi mới nhân với MLCS tính ra khoản lương và làm tròn tới đồng

Cộng hệ số hưởng của CBNV rồi mới nhân với MLCS tính ra khoản lương và làm tròn tới đồng

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể Cộng hệ số hưởng của CBNV rồi mới nhân với MLCS tính ra khoản lương và làm tròn tới đồng.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng khi tính lương để chi trả cho CBNV, đơn vị thực hiện tính tất cả các khoản lương, phụ cấp (quy đổi ra tỷ lệ), cộng thành tổng hệ số lương, phụ cấp rồi lấy hệ số đó nhân với MLCS để tính ra khoản tiền lương của CBNV rồi mới làm tròn khoản đó đến đồng.

– Trước phiên bản R33, cách tính của phần mềm là tính ra số tiền của từng khoản lương, phụ cấp rồi cộng lại để ra số tiền được hưởng rồi làm tròn. Với cách làm này, số liệu trên phần mềm và bảng excel của kế toán đơn vị sẽ phát sinh chênh lệch, kế toán phải sửa lại bằng cách thủ công.

– Kể từ phiên bản R33, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép tính theo tổng hệ số lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại mục Tính lương, BH & KPCĐ\Tùy chọn tính các khoản đóng góp, tích chọn Tính theo tổng hệ số lương, phụ cấp của người lao động.

Chọn cách làm tròn.

Nhấn Cất.

3. Khi tính lương, phần mềm tính khoản lương dựa trên tổng hệ số lương, phụ cấp rồi mới làm tròn; đồng thời bảng lương hiển thị thêm cột Tổng hệ số lương, phụ cấp Tổng hệ số lương, phụ cấp tính đóng BH.

 

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan