1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Dễ dàng nhận biết nhóm hưởng lương được chia sẻ để có thể sửa và sử dụng

Dễ dàng nhận biết nhóm hưởng lương được chia sẻ để có thể sửa và sử dụng

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng nhận biết nhóm hưởng lương được chia sẻ để có thể sửa và sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

Thông thường khi các mẫu nhóm hưởng lương được chỉnh sửa và chia sẻ lại, phần mềm sẽ tạo ra các nhóm hưởng lương có đuôi (2), (3),… để phân biệt với nhóm cũ, việc này khiến kế toán các đơn vị nhận chia sẻ không xác định được mẫu nào của bảng lương nào để thực hiện chính sửa lại nếu cần.

Kể từ phiên bản R33, phần mềm bổ sung trên giao diện sắp xếp CBNV cho mẫu bảng lương theo nhóm: hiển thị rõ mỗi mẫu bảng lương đang được sử dụng cho các mẫu báo cáo nào (thuộc mẫu mặc định, mẫu được chia sẻ hay mẫu của tôi).

Cụ thể như sau:

Tại giao diện Sắp xếp CBNV cho mẫu bảng lương theo nhóm, chọn 1 mẫu nhóm hưởng lương.

Ví dụ: Chọn xem mẫu nhóm hưởng lương là Mẫu bảng lương 09-NĐ11.

Nhấn vào Mẫu bảng lương áp dụng => Phần mềm hiển thị danh sách các mẫu bảng lương/báo cáo đang áp dụng mẫu nhóm hưởng lương này, cho biết mẫu bảng lương đó thuộc Mẫu của tôi, Mẫu mặc định hay Mẫu được chia sẻ.

Trong trường hợp mẫu nhóm hưởng lương đang được chọn chưa áp dụng cho mẫu bảng lương nào thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo.

 

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan